حضرت نرگس (س) :: دشمن درونی
دشمن درونی
بازدید: 0
تاريخ : 1395/11/12
رهبر انقلاب: یک دشمن وجود دارد که درون خود ماست. آن دشمن درونی عبارت است از بی انگیزگی، نا امیدی، بی حالی|، بی نشاطی، تنبلی.
95/10/19 
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: